SUPER 10 ซูเปอร์เท็น EP.51 16 กุมภาพันธ์ 2562

ดูรายการ SUPER 10 ซูเปอร์เท็น EP.51 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562ทุกวัน เสาร์ เวลา 17.00 น. ช่อง 23. SUPER 10 ซูเปอร์เท็น 16/2/62 EP.51 ในวิดีโอคุณภาพสูงระดับ HD , ดูละครไทยออนไลน์ SUPER 10 ซูเปอร์เท็น 16 กุ.พ. 62.

SUPER 10 ซูเปอร์เท็น EP.51 16 กุ.พ. 62


โปรแกรม Super 10 Super Mini ที่จะค้นหาอัจฉริยะขนาดจิ๋ว เด็ก ๆ ต้องใช้ความสามารถในการแลกเปลี่ยนสิ่งที่ต้องการ กฎคือเด็กต้องมีความสามารถของตัวเองเพื่อแสดงต่อหน้าคณะกรรมการและผู้ชมในห้องคลอด บางครั้งคณะกรรมการจะให้การทดสอบเพิ่มเติมแก่ผู้เข้าแข่งขันเพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของผู้เข้าแข่งขัน หากผู้แข่งขันส่งเสียงจากคณะกรรมการ 2 ใน 3 ผู้แข่งขันจะได้รับของตามที่ผู้เข้าประกวดร้องขอและมีโอกาสได้รับอัจฉริยะอัจฉริยะ 10 อันดับเพื่อรับทุนการศึกษารวมกว่า 1,000,000 บาท.