บางกอกลืมบอกแม่ EP.5 วันที่ 30 มี.ค. 62

ดูรายการ บางกอกลืมบอกแม่ EP.5 วันที่ 30 มีนาคม 2562 ทุกวันเสาร์เวลา 13:30 น. – 14:40 น. ทางช่อง 23 จุดทำงาน บางกอกลืมบอกแม่ ตอนที่ 5 30 มีนาคม 2562 EP.5 ในวิดีโอคุณภาพสูงระดับ HD , ดูละครไทยออนไลน์ บางกอกลืมบอกแม่ 30 มี.ค. 62.

บางกอกลืมบอกแม่ EP.5 30 มีนาคม 2562ทุกวันเสาร์เวลา 13:30 น. – 14:40 น. ทางช่อง 23 จุดทำงาน.เรื่องราวของแหล่งชุมชนของผู้มีรายได้น้อยที่เหมือนกับหลายๆ ชุมชน ที่กระจายอยู่มากมายรอบๆ กรุงเทพฯ ผู้คนที่อยู่ที่นี่ล้วนเป็นคนฐานะปานกลางจนถึงระดับล่าง มีทั้งคนกรุงเทพฯ และมาจากต่างจังหวัด บ้างมาทำงาน บ้างมาเรียนหนังสือ บ้างมาเผชิญโชค! ในซิทคอมเรื่องนี้จึงเป็นเหมือนแอ่งกระทะที่รวบรวมคนจากทั่วทุกภาคของประเทศ ไว้ด้วยกัน หลากหลายเพศ วัย อาชีพ ฐานะ และที่สำคัญ! คือทุกคนล้วนมีความลับที่ไม่สามารถบอกแม่ตัวเองได้

Leave a Reply