บางกอกลืมบอกแม่ EP.2 วันที่ 9 มี.ค. 62

ดูรายการ บางกอกลืมบอกแม่ EP.2 วันที่ 9 มีนาคม 2562 ทุกวันเสาร์เวลา 13:30 น. – 14:40 น. ทางช่อง 23 จุดทำงาน บางกอกลืมบอกแม่ ตอนที่ 2 9 มีนาคม 2562 ในวิดีโอคุณภาพสูงระดับ HD , ดูละครไทยออนไลน์ บางกอกลืมบอกแม่ 9 มี.ค. 62.

บางกอกลืมบอกแม่ EP.2 9 มีนาคม 2562


เรื่องราวของแหล่งชุมชนของผู้มีรายได้น้อยที่เหมือนกับหลายๆ ชุมชน ที่กระจายอยู่มากมายรอบๆ กรุงเทพฯ ผู้คนที่อยู่ที่นี่ล้วนเป็นคนฐานะปานกลางจนถึงระดับล่าง มีทั้งคนกรุงเทพฯ และมาจากต่างจังหวัด บ้างมาทำงาน บ้างมาเรียนหนังสือ บ้างมาเผชิญโชค! ในซิทคอมเรื่องนี้จึงเป็นเหมือนแอ่งกระทะที่รวบรวมคนจากทั่วทุกภาคของประเทศ ไว้ด้วยกัน หลากหลายเพศ วัย อาชีพ ฐานะ และที่สำคัญ! คือทุกคนล้วนมีความลับที่ไม่สามารถบอกแม่ตัวเองได้